ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ สร้าง พัฒนาและรักษาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านกิจกรรมผู้ว่าฯ พบสื่อ ประจำปี 2564

0
934

อุบลฯ สร้าง พัฒนาและรักษาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านกิจกรรมผู้ว่าฯ พบสื่อ ประจำปี 2564


เมื่อวันที่ 26 ก.ย 64 ที่โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่ายสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมผู้ว่าฯ พบสื่อ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นเพื่อสร้าง รักษา และพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการดำเนินงานการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ในรอบปี 2564 พร้อมทั้งยกย่อง เชิดชูเกียรติสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่สนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมในวันนี้ มีพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอสั้นประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2564 การเสวนาหัวข้อ “เรื่องอยากเล่า 4 ปี ที่เมืองอุบลราชธานี ศรีวนาลัย” โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และการมอบเกียรติบัตร ขอบคุณสื่อมวลชน และเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ที่ผู้สนับสนุนสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวขอบคุณส่วนราชการและสื่อมวลชนที่ร่วมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมทั้งฝากข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่ให้ระลึกถึงหลัก 3 ค คือ คุณค่า คุณประโยชน์ และคุณความดี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here