ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ โชว์…ผลงาน “หมอนแปลงร่างพาราโฟมบีท” คว้ารางวัล Popular Vote การประกวดระดับประเทศ

0
1016

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
โชว์…ผลงาน “หมอนแปลงร่างพาราโฟมบีท”
คว้ารางวัล Popular Vote การประกวดระดับประเทศ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภริดา ปักปิ่น นางสาวบุษยารัตน์ สรรศรี นางสาววรรณภา แก้วนิล และ นางสาวศิริพร แก่นจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพารา เป็นผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ “หมอนแปลงร่างพาราโฟมบีท” และได้รับรางวัล Popular Vote เงินรางวัล 20,000.- บาท จากการประกวด Smart Rubber Products Champion 2021 การยางแห่งประเทศไทย ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ วัดจัง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม สำหรับโครงการ Smart Rubber Products Champion 2021 เป็นหนึ่งในกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมของการยางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ที่คัดเลือกผลงานจากการประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพาราจากตัวแทนทุกภูมิภาคและการประกวด Start Up ด้านยางพารา จำนวน 20 ผลงาน ไปแข่งขันระดับประเทศเพื่อชิงรางวัล ซึ่งผู้ชนะการประกวดแต่ละประเภทมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท จัดโดย การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผ่านระบบออนไลน์) เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ภาคเช้าเป็นการเสวนา “มองไปข้างหน้ากับอนาคตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราด้วยนวัตกรรม…เราจะทำได้ไหม ?” โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมยาง และในภาคบ่ายเป็นการประกวด Smart Rubber Products Champion 2021 จำนวน 20 ผลงาน ซึ่งผู้เข้าประกวดแต่ละทีมมีเวลาในการนำเสนอ 7 นาที และตอบคำถาม 3 นาที ต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และปรากฏว่า ผลงาน “หมอนแปลงร่างพาราโฟมบีท” ทีมพาราโฟมบีท นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัล Popular Vote ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และพร้อมที่จะเดินหน้าในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนผลงานให้เป็นที่ประจักษ์และพร้อมก้าวขึ้นสู่ “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างอนาคตร่วมกับชุมชน” ด้วยความมุ่งมั่น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here