ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สุดยอด ผอ.อาชีวะอุบลฯนำองค์กรและครูคว้า 3 ประเภทรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564 รางวัลผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น และองค์กรดีเด่น ระดับจังหวัด ปิดฉากเกษียณอายุราชการได้อย่างงดงาม

0
1025

สุดยอด ผอ.อาชีวะอุบลฯนำองค์กรและครูคว้า 3 ประเภทรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564 รางวัลผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น และองค์กรดีเด่น ระดับจังหวัด ปิดฉากเกษียณอายุราชการได้อย่างงดงาม

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศผลการพิจารณาผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564 ลงนามโดย นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ทั้งนี้จากการประกาศดังกล่าวปรากฏว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับรางวัลในครั้งนี้ 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1.รางวัลประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ได้แก่ ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี เกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท 2.รางวัลประเภทครูและคณาจารย์ ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ นางอรสา แถบเกิด ครูสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี เกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท และ3.รางวัลประเภทหน่วยงานดีเด่น ได้รับโล่เกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นับเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นอย่างยิ่งดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า รู้สึกภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ถึง 3 ประเภทรางวัล ในระดับจังหวัดอุบลราชธานี โดยที่ตนได้นำพาข้าราชการครู และองค์กรคว้ารางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้สำเร็จในวันที่ถึงเส้นชัยของการรับราชการ เข้าสู่เส้นทางหมายเลข 61 ในวันนี้ ซึ่งต้องขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกันจนไปสู่ความสำเร็จและนำพาชื่อเสียงและการยอมรับมาอย่างต่อเนื่อง ตามปณิธานที่ตั้งมั่นว่า “รักษามาตรฐานเดิม เพิ่มเติมปริมาณและคุณภาพ สร้างภาพลักษณ์ของการอาชีวศึกษาที่ดี พัฒนา UVC สู่ความเป็นเลิศ” สำหรับรางวัลพระพฤหัสบดีนั้น จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พิจารณาคัดเลือกรางวัลมอบให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีคุณูปการและหน่วยงาน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและสังคมโดยรวม กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่ผ่านมาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับรางวัลประเภทครูและคณาจารย์ 1 รางวัล ได้แก่ นางมนฤดี สุวรรณกูฏ ในปี 2563 และได้รับรางวัลต่อเนื่องอีกครั้งในปีนี้ถึง 3 ประเภทรางวัล โดยมีกำหนดรับรางวัลดังกล่าวเนื่องในวันครู 16 มกราคม 2565 ที่จะถึงนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here