ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อาชีวะอุบลฯ ประชุมออนไลน์ร่วมกับ SEAMEO SEAMOLEC ประเทศอินโดนีเซีย มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกัน

0
803

อาชีวะอุบลฯ ประชุมออนไลน์ร่วมกับ SEAMEO SEAMOLEC ประเทศอินโดนีเซีย มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกัน

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู ประชุมออนไลน์ร่วมกับ SEAMEO SEAMOLEC ประเทศอินโดนีเซีย ในหัวข้อ Meeting on Virtual Collaboration Thailand and Indonesian Vocational Schools ซึ่งมีวิทยาลัยและโรงเรียนที่เข้าร่วมออนไลน์ ทั้งในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียในครั้งนี้ทั้งหมด 15 แห่ง ในที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูลวิทยาลัย และโรงเรียนของตนเองมีการเรียนการสอน แผนกวิชาอะไรบ้าง และถ้ามีการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันในหลักสูตร แต่ละแห่งจะเลือกนำเสนอ สาขาวิชาหรือหลักสูตรอะไร อย่างไรบ้าง
ในส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้นำเสนอสาขาที่ต้องการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ของครูและนักเรียน นักศึกษา จำนวนทั้งหมด 4 แผนกวิชา คือแผนกวิชาการโรงแรม, แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล, แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซนและแผนกวิชาการบัญชี พร้อมได้เลือกแผนกวิชาการโรงแรม ในการแลกเปลี่ยนหลักสูตร เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกันในอนาคต
การประชุมดังกล่าวนับเป็นการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษาไปยังต่างประเทศ โดยมุ่งเป้าหมายคือผู้เรียนมีคุณภาพ มีทักษะความรู้ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพก้าวทันสู่ยุคดิจิทัล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here