ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ปลัดอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลฯมอบบ้านโครงการประชารัฐปันสุข

0
799

ปลัดอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลฯมอบบ้านโครงการประชารัฐปันสุข

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม มอบหมายให้นายอุบล พีระพรปัญญา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองพร้อมด้วย คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองเดชอุดม ประธานชุมชนและประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมกันมอบบ้านตามโครงการบ้านประชารัฐปันสุข (พชอ.ยิ้ม)ให้แก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส และไม่มีที่อยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 ราย ดังนี้

  1. นายสมัย บุตรตั้ว อายุ 43 ปี ณ บ้านเลขที่ 302/1 หมู่ที่ 14 ชุมชนบ้านดอนเสาโฮง 1 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หลังที่ 12 ซึ่งมีฐานะยากจน งบประมาณ 150,000 บาท
  2. นางนงคราญ ศรีสุข อายุ 48 ปี ณ บ้านเลขที่ 210 หมู่ที่ 12 ชุมชนบ้านแดนเกษม 1 ช่อง 23 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หลังที่ 13 ซึ่งมีฐานะยากจน งบประมาณ 40,000 บาท
    รวมมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสพิการและไม่มีที่อยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอเดชอุดมแล้ว จำนวน 96 หลังจากเป้าหมาย 120 หลัง คาดว่าจะสร้างเสร็จทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการได้รับการสนับสนุนแรงงานจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส.กองร้อยอส.อ.เดชอุดมที่ 5 เจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 225 และจิตอาสาในพื้นที่ในการก่อสร้าง ทั้งนี้ได้ดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here