ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อาชีวะอุบลฯ ประชุมออนไลน์เตรียมโชว์ความเป็นเลิศ ตัดเย็บผ้าไหมไทยให้ เอกอัครราชทูตประเทศมองโกเลีย และประเทศคูเวต ในงานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 11

0
346

อาชีวะอุบลฯ ประชุมออนไลน์เตรียมโชว์ความเป็นเลิศ ตัดเย็บผ้าไหมไทยให้ เอกอัครราชทูตประเทศมองโกเลีย และประเทศคูเวต ในงานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 -12.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมจามจุรี นำโดย นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นางอรสา แถบเกิด นายชาติชาย คนขยัน ครูแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom กับสถานทูตคูเวต นำโดย Mr.Edward Kitti ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักท่องเที่ยว คณะกรรมการจัดงานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 11 Ms.Aman Jehdoloh ผู้แทนสถานทูตคูเวตประจำประเทศไทย เพื่อปรึกษาหารือการออกแบบชุดผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์การแต่งกายและวัฒนธรรมของประเทศคูเวต ซึ่งโครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 11 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ในส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เมื่อปี 2563 ที่ผ่าน ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้รับผิดชอบตัดเย็บชุดผ้าไหมให้กับเอกอัครราชทูต และคู่สมรส ประเทศอินเดีย สำหรับในปีนี้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัดเย็บชุดผ้าไหมให้กับเอกอัครราชทูตประเทศคูเวต 1 ชุด และประเทศมองโกเลีย 2 ชุด ในงานปีนี้เบื้องต้นจากการประชุมทางคณะสถานทูตประเทศคูเวตได้เลือกแบบชุดผ้าไหมที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำเสนอจำนวนทั้งหมด 5 รูปแบบ เรียบร้อยแล้ว ส่วนคณะสถานทูตจากประเทศมองโกเลีย ยังไม่มีกำหนดการประชุม ซึ่งจะหารือในโอกาสต่อไป ทั้งนี้หากเลือกแบบผ้าไหมที่ต้องการแล้ว ลำดับต่อไปจะเข้าสู่การวัดตัว การเลือกผ้าและการตัดเย็บเป็นลำดับต่อไป จึงนับเป็นความภาคภูมิใจที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยเฉพาะ นักเรียน นักศึกษา สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะวิชาชีพในสาขาที่เรียน นำมาโชว์ศักยภาพเผยแพร่ผ้าไหมไทย สู่สายตาชาวโลก เกิดสันติไมตรีและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทยสู่สายตานานาประเทศทั่วโลก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here