ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##พลเอกประวิตร” เป็นประธานพิธี มอบหนังสืออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุฯ ระหว่าง กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กับกระทรวงสาธารณสุข ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

0
181

พลเอกประวิตร” เป็นประธานพิธี มอบหนังสืออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุฯ ระหว่าง กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กับกระทรวงสาธารณสุข ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเดินทางเป็นประธานพิธี พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในพิธีมอบหนังสือสัญญาอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก.153 (บางส่วน) จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กับ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (Phuket Medical Tourism into a World Class Medical and Wellness Tourist Destination)พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
เปิดเผย ว่า วันนี้ (3 ธันวาคม 2563) กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้ส่งมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่ ภก.153 (บางส่วน) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 141-2-64 ไร่ ให้กับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อไปดำเนินการโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (Phuket Medical Tourism into a World Class Medical and Wellness Tourist Destination) ให้เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร (International Health Plaza) ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการดูแลด้านสุขภาพให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตจากทั่วโลก ซึ่งภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้นการมอบที่ดินเพื่อการพัฒนาเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบสาธารณสุขไทยมากขึ้น” พลเอกประวิตร กล่าว

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างกรมธนารักษ์ที่มีการจัดสรรที่ดินราชพัสดุให้กับกระทรวงสาธารณสุขในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกของเมืองภูเก็ต ที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แบบครบวงจร กระทรวงการคลังในฐานะผู้กำกับดูแลกรมธนารักษ์ และดูแลที่ราชพัสดุทั่วประเทศ พร้อมสนับสนุนกระทรวงสาธารณะสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงทางการแพทย์ ซึ่งไทยมีศักยภาพด้านการให้บริการทางการแพทย์เป็นอันดับต้นๆของโลก
“ โครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ที่จะสร้างความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวของภูเก็ต ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีมูลค่าสูง ที่จะรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งการใช้พื้นที่ในที่ดินราชพัสดุตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง เนื้อที่ 141-2-64 ไร่ เป็นพื้นที่สวยงามติดชายทะเลชายหาดไม้ขาว ซึ่งเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ภูเก็ตมีสุขภาพที่ดีและเกิดการจ้างงานในพื้นที่มากขึ้น” นายสันติ กล่าว นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์จัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก.153 (บางส่วน) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 141-2-64 ไร่ ระหว่าง กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กับ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเดินทางเป็นประธานพิธี พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย สำหรับพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เช่าที่ราชพัสดุในครั้งนี้ เป็นโครงการที่จังหวัดภูเก็ตขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก.153 (บางส่วน) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดำเนินโครงการจัดสร้างศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร (International Health Plaza) ศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้ป่วยสูงอายุนานาชาติ (Premium Long Terrm Care) ศูนย์ใจรักษ์ (Hospice Care) และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร (Rehabilitation Center) ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (Phuket Medical Tourism into a World Class Medical and Wellness Tourist Destination) เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร (International Health Plaza) ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งกรมธนารักษ์มุ่งหวังว่าการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนให้กระทรวงสาธารณสุขใช้ที่ราชพัสดุ เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม ก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ” นายยุทธนา อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวในตอนท้าย

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท. 56 ปี)

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here