ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลราชธานี มอบรางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564

0
579

อุบลฯ มอบรางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 จังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 1 พ.ย.64 ที่ห้องประชุมบัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 จังหวัดอุบลราชธานี ให้กับนายโชคชัย ตักโพธิ์ ข้าราชการบำนาญวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับ “รางวัลครูยิ่งคุณ” มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ซึ่งเป็น 1 ใน 16 คน จากทั่วประเทศ และมอบ “ครูขวัญศิษย์” ปี 2564 จำนวน 4 คน ได้แก่ นางชวัลกร วิทยพานิช นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณ นางมลิวรรณ ใชญัน และนางระเบียบ ลำงาม โดยได้รับรางวัล เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน และ เกียรติบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำหรับ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” เป็นรางวัลที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานให้แก่ครู ผู้ที่มีความทุ่มเท เสียสละ จนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครูและสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา จาก 11 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้ และติมอร์-เลสเต


ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here