ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ กองกำลังสุรนารี และ ล่องเรือดูสภาพช่องทางข้ามแดนทางธรรมชาติ ตามลำน้ำโขง

0
127

ผู้ว่าอุบลฯ ล่องเรือดูสภาพช่องทางข้ามเขตแดนทางธรรมชาติ ตามลำน้ำโขง
วันที่ 3 พ.ย.64 ที่บัญชาการกองกำลังสุรนารี บ้านทรายทอง ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ กองกำลังสุรนารี และ ล่องเรือของหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง เขตอุบลราชธานี ( นรข.เขตอุบลราชธานี) ดูสภาพช่องทางข้ามเขตแดนทางธรรมชาติลำน้ำโขง จากหน้าที่ว่าการอำเภอหลังเก่าอำเภอเขมราฐ ถึง นรข.เขตอุบลราชธานี ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ
ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สถานการณ์การลักลอบข้ามแดนตามลำน้ำโขงและทางบกในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ผ่านได้มีการจับกุมได้เป็นระยะ โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี (กอ.รมน.) ได้บูรณาการ กองกำลังสุรนารี ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ได้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยมีการลาดตระเวน ตั้งด่าน และด้านการข่าว เพื่อให้การป้องกันการลักลอบเข้ามาผิดกฎหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ จึงทำให้การจับกุมและการลักลอบเข้าเมืองลดลง แต่อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่จะหมดฤดูฝนและเข้าสู่ฤดูการหาแรงงานที่จะเข้ามารับจ้างในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงการเปิดประเทศ อาจจะมีการลักลอบเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น จากการรับฟังรายงาน พันเอก สุรกิจ กาฬเนตร รองเสนาธิการกองกำลังสุรนารี ถึงปัญหาอุปสรรค ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงรัฐบาลกำลังเปิดประเทศการ โดย ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ได้มีการหารือร่วมกัน ในการจัดระเบียบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเข้าจอดท่าของเรือขนาดเล็ก ของประชาชนทั้ง 2 ประเทศเพื่อให้ควบคุม การเดินทางเข้ามาซื้อสินค้าของ ประชาชนจาก สปป.ลาว สามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตามในเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ขอให้ประชาชนในพื้นที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ได้รับทราบอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here