ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อาชีวะอุบลฯ ทำดีเพื่อชุมชน วิทยากรจิตอาสาลงพื้นที่นำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้าน ถวายเป็นพระราชกุศล

0
223

อาชีวะอุบลฯ ทำดีเพื่อชุมชน วิทยากรจิตอาสาลงพื้นที่นำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้าน ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยาอชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำคณะครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้แก่ ดร.สุธารัตน์ ศรีทอง นางพิทยาภรณ์ เลิศกระโทก นางสาวชญานิน ก้อนจันทร์ และคณะ ลงพื้นที่เป็นวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน เราทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตามโครงการจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน ด้วยการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ชาวบ้านและประชาชนที่สนใจในการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ได้แก่ สบู่ โลชั่น น้ำมันสปา และแชมพู ณ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค (ศรีวัฒนาวิทยาคาร) ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี “ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
นอกจากนี้ในระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้แก่ ดร.สุธารัตน์ ศรีทอง นางพิทยาภรณ์ เลิศกระโทก นางสาวชญานิน ก้อนจันทร์ นางอรสา แถบเกิด นายภูมิกมล พลอำนวย และคณะยังได้รับเชิญจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรจิตอาสาลงพื้นที่ให้ความรู้ในการจัดทำผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดดังกล่าว แก่ชาวบ้านและประชาชนที่สนใจในพื้นที่บ้านโพนเมือง หมู่ 13 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว นับเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่จัดทำมาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านและประชาชนทั่วไป ให้สามารถนำสารพัดผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด จัดทำไว้ใช้เองในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย หรือนำไปจัดจำหน่ายสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here