ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อาชีวะอุบลฯ ภูมิใจ โชว์หิมะจำลอง รางวัลชนะเลิศที่จีน ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ

0
707

อาชีวะอุบลฯ ภูมิใจ โชว์หิมะจำลอง รางวัลชนะเลิศที่จีน ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2564) นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มอบหมายให้นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์ หัวหน้าคณะวิชาศิลปกรรม นายสุระชาติ พละศักดิ์ หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ นำโมเดลจำลองผลงานที่ได้รับรางวัล First Prize (รางวัลที่ 1) และรางวัล Best Technique Award (รางวัลทักษะฝีมือใช้เทคนิคการแกะสลักยอดเยี่ยม) ในการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 (The 10 th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2018) ณ มหาลัยวิศวกรรมฮาร์บิ้น เมืองฮาร์บิ้น มณฑลเฮย์หลงเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ชื่อผลงาน “อาชา-ปักษา-มัจฉา-วารี” (Belief… Faith… Miracle) ด้วยการนำ ม้า-นก-ปลา และน้ำ จากป่าหิมพานต์มาแกะสลักลงบนก้อนหิมะตามจินตนาการ เพื่อสื่อถึงเรื่องราวที่เป็นพลังความเชื่อ ความศรัทธาของมนุษย์ กล่าวคือ “ม้า” หมายถึง สัตว์นำโชค เป็นสัญลักษณ์ถึงความเจริญก้าวหน้า มุมานะ อดทน และการขยันขันแข็งในการทำงานเพื่อเป้าหมายสู่ความสำเร็จในชีวิต “นก” หมายถึง ความอิสระของพลังแห่งความคิด การกระทำ มักมีความฉลาดหลักแหลมด้านสติปัญญา และทะยานบินไกลสู่ความสำเร็จ “ปลา” หมายถึง สัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง การมีเงินทองล้นหลาม ความอุดมสมบูรณ์ ร่ำรวย มีผลกำไร “น้ำ” หมายถึง ชีวิตแห่งการเริ่มต้นและสิ้นสุด เป็นสัญลักษณ์ถึงความอุดมสมบูรณ์ ความสุข ความชุ่มชื่นเย็นฉ่ำ และเป็นศูนย์รวมของสรรพสิ่งบนโลกใบนี้
โดยโมเดลจำลองดังกล่าวหล่อด้วยปูนซิเมนต์ พ่นสีขาวหิมะ ขนาดความสูง 87 ซม.และกว้าง 50 x 60 ซม. ใช้เวลาในการจัดทำ 2 สัปดาห์ จัดโชว์ ณ สวนหย่อมหน้าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ทั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างความสามารถในการแข่งขันประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีสถานศึกษาในสังกัดที่ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิ้น มณฑลเฮย์หลงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2561 และทุกครั้งที่เข้าร่วมการแข่งขัน สถานศึกษาก็ได้รับรางวัลชนะเลิศมาโดยตลอด ถือว่าเป็นรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยสารพัดช่างตราด และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จัดทำโมเดลปูนปั้นแกะสลักหิมะนานาชาติที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ นำมาจัดแสดงเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความภาคภูมิใจถึงศักยภาพของเยาวชนอาชีวศึกษาไทยด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here