ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 8 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

0
779

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 8 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาดอำเภอเทิง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 94 ราย ได้ปริมาณโลหิต 37,700 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 14 ราย อวัยวะ 14 ราย และบริจาคร่างกาย ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here