ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สาวร้อง!ขอความเป็นธรรมกับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถูกเทศบาลเมืองบางบัวทองกลั่นแกล้ง

0
294

สาวร้อง!ขอความเป็นธรรมกับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถูกเทศบาลเมืองบางบัวทองกลั่นแกล้ง

เมื่อวันที่ 25พ.ย.64 เวลา11.00นนายคฑาภณ สนธิจิตรประธานเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบแห่งชาติได้พานางชุลีพร เพ็ชรศรี เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับนายประยูร รัตนเสนีย์อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีตนถูกเทศบาลเมืองบางบัวทองกลั่นแกล้ง,ไม่ได้รับความเป็นธรรม,ไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบธรรมและไม่ปฎิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายทำให้ตนเดือดร้อนและเกิดความเสียหายเรื่องสิ่งปลูกสร้างโดยทางผู้ร้องเรียนได้เดินทางเข้าร้องเรียนกับหน่อยงานต่างๆมาแล้วหลายที่สรุปเรื่องเงียบตลอดจึงต้องมาร้องขอความเป็นธรรมกับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ช่วยดำเนินการเรื่องนี้ให้ได้รับความเป็นธรรมด้วยโดยมีนายจักรพันธ์ เพชรชูนักจัดการงานทั่วไปชำนาญงานเป็นผู้มารับหนังสือดังกล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here