ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายจัดโครงการทำดีเพื่อพ่อ ร่วมบริจาคโลหิต ให้ชีวิตเพื่อคนที่รัก กิจกรรมกองร้อยนักเรียนจิตอาสา นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมทำดีเพื่อพ่อ

0
870

วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 5 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามโครงการทำดีเพื่อพ่อ ร่วมบริจาคโลหิต ให้ชีวิตเพื่อคนที่รัก กิจกรรมกองร้อยนักเรียนจิตอาสา นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมทำดีเพื่อพ่อ เพื่อน้อมระลึกพระคุณของพ่อ 5 ธันวามหาราช ณ หอประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 59 ราย ราย ได้ปริมาณโลหิต 20,650 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 16 ราย อวัยวะ 15 ราย และบริจาคร่างกาย ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 ราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here