ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ บรรยากาศ สนามเลือกตั้ง ส.อบต. และการนับคะแนน เขตพื้นที่ จ.อุบลฯ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว-กัมพูชา ได้รับความสนใจจากผู้ใช้สิทธิ์อย่างคึกคัก และเฝ้าติตามผลการรวมคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งอย่างเนืองแน่น

0
401

อุบลฯ บรรยากาศ สนามเลือกตั้ง ส.อบต. และการนับคะแนน เขตพื้นที่ จ.อุบลฯ ตามแนวชายแดนไทย-ลาว-กัมพูชา ได้รับความสนใจจากผู้ใช้สิทธิ์อย่างคึกคัก และเฝ้าติตามผลการรวมคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งอย่างเนืองแน่น

วันที่ 28 พ.ย.2564 สนามเลือกตั้ง ส. อบต และนายก อบต ในพื้นที่ จ.อุบลฯ พบว่า ประชาชนในพื้นที่อำเภอชายแดน ไทย-ลาว-กัมพูชา ประกอบด้วย อำเภอเขมราฐ อ.นาตาล อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอสิรินธร อำเภอโขงเจียม อ.บุณฑริก อ.นาจะหลวย อำเภอน้ำยืนและอำเภอน้ำขุ่น ประชาชนให้ความสนใจมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากและคึกคัก โดยเฉพาะประชาชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯและต่างจังหวัดมาแสดงตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยเลือกตั้ง 9 บ้านโพนทอง หมู่ 9 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบล ฯ พบว่ามี ประชาชนมารอเข้าคิวเลือกตั้งจนถึงภาคบ่าย และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้กล่าวว่าประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเกินครึ่งตั้งแต่ก่อนเวลา 12:00 น และคาดว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวมีประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 810 คนและยืนยันว่ามีประชาชนให้ความสนใจการเลือกตั้งครั้งนี้เพิ่มมากขึ้น ภายหลังปิดหีบเลือกตั้ง พบว่ามีประชาชนมาเฝ้าดูการนับคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้ง เนืองแน่น ด้วยเช่นเดียวกัน โดยมาเฝ้ารอการประกาศผลการนับคะแนนเป็นจำนวนมาก สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี
สนามเลือกตั้ง ส.อบต. มีหน่วยเลือกตั้ง​ 2,153 แห่ง​ จำนวน​ อบต.​ 179 แห่ง​ เลือกตั้ง นายก อบต. 179 คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here