ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ม.อุบลฯ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตวิทยาบริการและบุคลิกภาพในงานบริการ

0
905

ม.อุบลฯ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ
“จิตวิทยาบริการและบุคลิกภาพในงานบริการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตวิทยาบริการและบุคลิกภาพในงานบริการ” เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2564 ให้แก่ ผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหารตำบลเขมราฐ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการพัฒนาที่พัก ร้านอาหารตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) สำหรับวัตถุประสงค์การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่พักและร้านอาหารในอำเภอเขมราฐมีความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ในฐานะเมืองท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นการต่อยอดการพัฒนาผู้ประกอบการที่พักและร้านอาหาร ภายใต้โครงการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี” โดยการสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ครูบิ๊ก จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ เป็นวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ด้านจิตวิทยาบริการ Service Mind สไตล์พุทธ บรรยายหัวข้อ “จิตวิทยาบริการและบุคลิกภาพในงานบริการ”โดยโครงการพัฒนาที่พัก ร้านอาหารตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ผู้ประกอบการโดยวิทยากรมากความรู้และประสบการณ์ระหว่างเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 2564 ประกอบด้วย การอบรมปฏิบัติการด้านสถานที่ของร้านอาหาร การอบรมปฏิบัติการด้านอาหาร การอบรมปฏิบัติการด้านสถานที่ของที่พัก การอบรมการควบคุมต้นทุนด้านอาหาร การออกแบบรายการอาหาร การอบรมการสร้างสรรค์อาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น และอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานธุรกิจที่พักและร้านอาหาร ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม Taste of Khemarat เชิญชม ชิม ช็อป เทศกาลอาหารเมืองเขมราฐ ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 ณ ถนนสายวัฒนธรรมเขมราฐ จัดโดยโครงการพัฒนาที่พัก ร้านอาหารตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลเขมราฐ ชมรมรัก(ษ์)วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว อำเภอเขมราฐ และทีมวิจัยฟื้นใจเมืองเขมราฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here