ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##UVC PROUD : อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้าน ต้อนรับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ตัดสินภาพวาด โครงการแต้มสี เติมฝัน ต่อต้านการทุจริต The Arts Landmarks in Thailand ภูมิใจ 2 ทีมอาชีวะอุบลฯ เข้ารอบชิงชนะเลิศ เตรียมอวดศิลปะบนกำแพงจริง 100 ตารางเมตร ในจังหวัดอุบลราชธานี เร็วๆนี้

0
337

UVC PROUD : อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้าน ต้อนรับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ตัดสินภาพวาด โครงการแต้มสี เติมฝัน ต่อต้านการทุจริต The Arts Landmarks in Thailand ภูมิใจ 2 ทีมอาชีวะอุบลฯ เข้ารอบชิงชนะเลิศ เตรียมอวดศิลปะบนกำแพงจริง 100 ตารางเมตร ในจังหวัดอุบลราชธานี เร็วๆนี้

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ต้อนรับ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดโครงการแต้มสีเติมฝัน ต่อต้านทุจริต The Arts Landmarks in Thailand การประกวด : สร้างสรรค์ศิลปกรรมบนกำแพง ในจังหวัดอุบลราชธานี ขนาดพื้นที่จริง 100 ตารางเมตร หัวข้อ “แต้มสี เติมฝัน ต่อต้านทุจริต The Arts Landmarks in Thailand” โดยมีนางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวเพ็ญใจ ชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู และ นักเรียน นักศึกษา คณะวิชาศิลปกรรม เข้าร่วมโครงการฯ มีพลเอกจิระ โกมุทพงศ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ การจัดอบรมและสัมมนา มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานการตัดสินการประกวดภาพวาด (รอบคัดเลือก) พร้อมด้วย นางศิริรัตน์ วสุวัต ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ การจัดอบรมและสัมมนา ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย สดภิบาล รองประธานอนุกรรมการ และ นางสาวศุภมาศ พยัฆวิเชียร อนุกรรมการ ร่วมตัดสินผลงานภาพวาด (รอบคัดเลือก) ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ทั้งนี้ผลงานที่ตัดสินนั้นเป็นภาพวาดจากการสเก็ตขนาด 15 x 40 เซนติเมตร ไม่จำกัดเทคนิคสำหรับเป็นแบบวาดบนกำแพงจริง ที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จากสถาบันเดียวกันทีมละ 5 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 16 ทีม ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในส่วนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ จำนวน 3 ทีม ผลการประกวดปรากฏว่า นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 2 ทีม โดยทั้งหมดเป็นนักเรียน นักศึกษา จาก สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้แก่ ทีมวิจิตรแต้มสี 1 เจ้าของผลงาน นายสุภาพ ชารีเครือ นางสาวพลอยเพชร เลไธสง นายอำพล ธรรมทอง นางสาวสุภารัตน์ สมนึก และ นายอนันต์ แสงสว่าง ครูผู้ควบคุม นายธวัชชัย หอมทอง และทีมวิจิตรแต้มสี 2 เจ้าของผลงาน นายชวลิต นามบุรี นางสาวปวีณา โครตคันธา นางสาวฐิติมากร ศรจิตร นายสุทธิลักษณ์ บัวแสนวงพัฒนา และนางสาวนันทิกานต์ สอนจิตร ครูผู้ควบคุม นายธวัชชัย หอมทอง ร่วมกับทีมศิลปินชาวนา ศิลปินอิสระจากจังหวัดสุรินทร์ เข้ารอบเป็นสามทีมสุดท้าย นอกจากนี้ นางสาววิภาดา จันทรเทพ นักศึกษา สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ยังคว้ารางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท จากการประกวดอีกด้วย
สำหรับการตัดสินในรอบชิงชนะเลิศนั้น 3 ทีม ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะได้โชว์ฝีมือการสร้างสรรค์ศิลปกรรม ภาพวาด บนกำแพงขนาดพื้นที่จริง 100 ตารางเมตร ในจังหวัดอุบลราชธานี ชิงเงินรางวัล ชนะเลิศ 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท ตามลำดับ ซึ่งกำหนดการและสถานที่ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนั้น ทางมูลนิธิต่อต้านการทุจริต อยู่ระหว่างการหารือจากทางจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในรายละเอียดต่อไป โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างศิลปกรรมที่สามารถสื่อสารสาธารณะในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ในประเทศไทย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here