ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##คณะวิจัย ม.อุบลฯ ลงพื้นที่เปิดกิจกรรม “Taste of Khemarat” โครงการ “การพัฒนามาตรฐานที่พัก ร้านอาหาร” ที่ได้มาตรฐานบนแผนที่วัฒนธรรมและถนนคนเดินเขมราฐ

0
1069

คณะวิจัย ม.อุบลฯ ลงพื้นที่เปิดกิจกรรม “Taste of Khemarat”
โครงการ “การพัฒนามาตรฐานที่พัก ร้านอาหาร” ที่ได้มาตรฐานบนแผนที่วัฒนธรรมและถนนคนเดินเขมราฐ

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 คณะวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่เปิดกิจกรรม “Taste of Khemarat” โครงการ “การพัฒนามาตรฐานที่พัก ร้านอาหาร” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) และโครงการวิจัยการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี (ฟื้นใจเมืองเขมราฐ เฟสสาม) นำทีมโดย อาจารย์วรารัตน์ บุญแฝง ดร.สิริรัตน์ ชอบขาย และ ดร.วศิน โกมุท คณะทำงานคณะวิจัย และนักศึกษาวิชา MICE Management มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.วชิระ วิเศษชาติ นายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Taste of Khemarat” สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเปิดตัวที่พักและร้านอาหารที่ได้รับมาตรฐานบนแผนที่วัฒนธรรมและถนนคนเดินเขมราฐ ซึ่งภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ บูธสาธิตการประกอบอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่น ได้แก่ เบอร์เกอร์หมูหน้าลาบ เบอร์เกอร์หมูกะหรี่ พายกล้วยตาก บูธแสดงอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่น บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฝากจากชุมชนเขมราฐ ได้แก่ กล้วยตากแสงแรกข้าวเหนียวก่ำลืมผัว และไส้อั่ว บูธสาธิตการพับดอกไม้จากใบเตย และบูธแสดงวีดีทัศน์และภาพกิจกรรมโครงการ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ ถนนคนเดินเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
อาจารย์วรารัตน์ บุญแฝง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม คณะบริหารศาสตร์ ประธานคณะทำงาน และคณะวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การดำเนินโครงการจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร ในตำบลเขมราฐ ให้มีการยกระดับทักษะด้านการบริการทั้งหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย การจัดการเคมีภัณฑ์ในงานแม่บ้าน การพับผ้าตกแต่งห้องพักแขก การคำนวณต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม การสร้างสรรค์รายการอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นเขมราฐ ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าบ้านที่ดี และจิตวิทยาบริการสำหรับงานบริการ Service Mind สไตล์สุข ดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 รวมระยะเวลา 6 เดือน มีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมในโครงการ จำนวน 23 แห่ง ได้แก่ โรงแรมสุขสงวน บ้านพักสุรีย์ฉาย บ้านชวนพิศ มีสุขพูลวิลเลจ สะออนโขงรีสอร์ท เลาะโขงรีสอร์ต จันทร์แรมรีสอร์ท ฮักโขงโฮมสเตย์ แลโขงรีสอร์ท ไอโขงพูลวิลล่า บ้านพักเรือนทอง โฮมสเตย์บ้านหนองวิไล แม่เกวลินโฮมสเตย์ แม่ตั้วโฮมสเตย์ กรรณิการ์โฮมสเตย์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองวิไล ร้านอรรถรส ร้านส้มตำยายดุง บ้านกงพะเนียง ต้นรักเตี๋ยวเนื้อ ร้านชาบูอินดี้ ร้านอาหารกาสะลอง และครัวบ้านอาม่า การดำเนินงานในครั้งนี้สามารถยกระดับผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหารในอำเภอเขมราฐให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น รองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวของอำเภอเขมราฐ และสามารถส่งมอบความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here