ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมผู้ช่วยนายกเหล่ากาขาดจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนในการส่งมอบ นมพาสเจอร์ไรซ์

0
792

วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยนายกเหล่ากาขาดจังหวัดเชียงราย และ เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนในการส่งมอบ นมพาสเจอร์ไรซ์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 290 หีบ ให้แก่ นายอำเภอ นายกกิ่งกาชาดอำเภอ และผู้แทน ทั้ง 18 อำเภอ เพื่อนำไปมอบให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here