ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##แขวงทางหลวงอุบลฯรับฟังความคิดเห็น งานสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกคำน้ำแซบ) เพื่อนำไปประกอบการศึกษาของโครงการให้มีความเหมาะสม กับความต้องการของคนในพื้นที่

0
834

แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ รับฟังความคิดเห็น งานสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกคำน้ำแซบ) เพื่อนำไปประกอบการศึกษาของโครงการให้มีความเหมาะสม กับความต้องการของคนในพื้นที่.


วันที่ 14 ธ.ค.64 นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุม กลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกคำน้ำแซบ) โดย แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกคำน้ำแซบ) จัดขึ้น ที่ห้องประชุมห้องอเนกประสงค์ โรงแรมบ้านสวนตุณตา กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีการจัดประชุมดังกล่าวฯ เนื่องจากปัจจุบัน ทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกคำน้ำแซบ) เป็นทางแยกที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นแนวเส้นทางการขนส่งสินค้า และปัจจุบันทางแยกดังกล่าวเป็นทางแยกสัญญาณไฟจราจร การปรับปรุงเป็นทางแยกต่างระดับ จึงเป็นโครงการที่ช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ในการเดินทาง แก้ปัญหาการจราจรที่แออัดและหนาแน่น โดยกรมทางหลวง ได้จ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เพื่อดำเนินงานโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 226 (แยกคำน้ำแซบ) ที่ผ่านมา จัดการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางแยกที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2) ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าผลการศึกษาด้านครงการต่าง ๆ ของโครงการ โดยเฉพพาะ เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความต้องการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปประกอบการศึกษาของโครงการให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here