ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานชุดยาและเวชภัณฑ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

0
737

วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.45 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ชุดยาและเวชภัณฑ์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 3,000 ชุด มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากอากาศหนาวในพื้นที่ อำเภอเวียงแก่น อำเภอเชียงของ อำเภอขุนตาล อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอดอยหลวง และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here