ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ รมว.ศึกษาธิการ เผย การเรียน Onsite (ออนไซต์) เป็นรูปแบบที่มีขบวนการเรียนรู้ได้รอบด้านทุกมิติ พร้อมเร่งฉีดวัคซีน ครู นักเรียน แล้วประมาณ 90-95 %

0
767

อุบลฯ รมว.ศึกษาธิการ เผย การเรียน Onsite (ออนไซต์) เป็นรูปแบบที่มีขบวนการเรียนรู้ได้รอบด้านทุกมิติ พร้อมเร่งฉีดวัคซีน ครู นักเรียน แล้วประมาณ 90-95 %


วันที่ 17 ธ.ค.64 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวหลังจากเป็นประธานเปิดงาน TUP-UBON ( ตุ๊บ -อุ-บล) :มิติใหม่ โรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยกล่าวว่าขอชื่นชมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่าย ภาคประชาชน และผู้บริหารสถานศึกษา ที่ขับเคลื่อนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี ซึ่งโรงเรียนต้นแบบคุณภาพมัธยมศึกษา ที่มีกลยุทธ์ในการพัฒนาที่ก้าวกระโดด ด้วยหลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลาย และทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ แบบ Active Learing สู่นวัตกรรม สร้างนวัตกร พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เป็นมิติใหม่ของโรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษา ที่สามารถจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบัน
ด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เด็กนักเรียนตกหล่น เรื่องความเหลื่อมล้ำ โดยให้เยาวชนชน มีโอกาส เข้าถึงการศึกษามากที่สุด การจัดการเรียนการศึกษา ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่ปลอดภัย โดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งฉีดวัคซีน ให้กับ บุคคลากร ครู เมื่อเดือน มิถุนายน ที่ผ่านมา ประมาณ 90% และฉีดวัควีน ไฟเซอร์ ให้กับนักเรียน อายุ 12-18 ปี ประมาณ 95 % ทั้งนี้การเปิดการเรียน Onsite (ออนไซต์) เป็นรูปแบบที่เด็กนักเรียน มีขบวนการเรียนรู้ได้รอบด้านทุกมิติ
นอกจากนี้ขอให้เครือข่าย ภาคประชาชน ผู้บริหารสถานศึกษา สร้างเครือข่าย โรงเรียนเครือข่ายได้มีโอกาส เข้าถึงการศึกษา ได้มีความพร้อมได้มากขึ้น ตลอดจนการพัฒนาโรงเรียน ลดความเหลื่อมล้ำ จัดการศึกษาให้มีความหลากหลาย พัฒนาสร้างอุปกรณ์ทางการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวกในการศึกษา เป็นพื้นฐานการศึกษา ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การศึกษาทั่วโลกให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการสร้างคนให้เป็นกำลังของชาติต่อไป.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here