ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 8 ออกเยี่ยม ครอบครัว นายจะฟะ จะอู ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

0
115

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 8 ร่วมกับ ปกครองอำเภอเวียงป่าเป้า ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ส่วนท้องถิ่น กิ่งกาชาดอำเภอเวียงป่าเป้า และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยม ครอบครัว นายจะฟะ จะอู ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ทำให้บ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้รับความเสียหายทั้งหลัง และมีผู้บาดเจ็บ 1 ราย ในการนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่ม น้ำดื่ม และเงินสด จำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here