ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 8 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

0
802

วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 8 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ปกครองอำเภอเชียงของ กิ่งกาชาดอำเภอเชียงของ และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมดาวเจ็ดแฉก ที่ว่าการอำเภอเชียงของ โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต 49 ราย บริจาคโลหิตได้ 36 ราย ได้ประมาณโลหิต 13,800 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย อวัยวะ จำนวน 4 ราย และบริจาคร่างกาย ให้แก่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 ราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here