ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะ เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด

0
272

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะ เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด ณ หอผู้ป่วยพุทธสถานพรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณซึ่งมียอดผู้ติดเชื้อพักรักษาตัว จำนวน 154 ราย ในจำนวนผู้ติดเชื้อ ได้มีการแต่งตั้งจิตอาสา แบ่งงาน ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดห้องน้ำ บริเวณ หอพักนอน จุดบริการต่างๆ ที่อยู่ภายใจอาณาเขต สร้างความประทับใจให้กับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างยิ่งโดยนายแพทย์ทวีศิลป์วิษณุโยธินผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 และคณะ นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และนายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ พร้อมด้วยผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณให้การต้อนรับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here