ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภค บริโภค เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนและห้ามจำหน่ายในราคาสูงเกินสมควร หรือกักตุนสินค้า

0
767

อุบลฯ ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภค บริโภค เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงสินค้าให้ชัดเจนและห้ามจำหน่ายในราคาสูงเกินสมควร หรือกักตุนสินค้า


วันที่ 21 ม.ค.65 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายปกครองอำเภอเมือง สำนักงานชั่งตวงวัด เขต 2-4 อุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภค บริโภค อาทิ หมู ไข่ ไก่ ณ ตลาดบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจกประกาศราคาแนะนำการจำหน่ายไข่ไก่/ไก่สดและการปิดป้ายแสดงราคา จากการสำรวจราคาสินค้าในครั้งนี้ ไม่พบมีการจำหน่วยเกินราคาแต่อย่างใด และไม่พบเรื่องการกักตุนสินค้า
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรูณาการร่วมออกตรวจเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ทั้งตลาดสด สถานประกอบการที่มีการจำหน่วยสินค้าอุปโภค บริโภค และห้องเย็นในพื้นที่ เพื่อป้องกันการกักตุนสินค้า หรือลดการกระทำผิด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงสินค้าให้ชัดเจนและห้ามจำหน่ายในราคาสูงเกินสมควร หรือกักตุนสินค้า หากพบการกระทำผิด จะมีโทษตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 จำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากการออกตรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีแนวทางช่วยเหลือประชาชน เปิดตลาดนัดเพื่อจำหน่ายสินค้า อุปโภค บริโภค ราคาประหยัด นำสินค้า อุปโภค-บริโภค ไข่ไก่ ผักสด เนื้อหมู และอาหาร จำหน่ายให้กับประชาชน ราคาถูก โดยเปิดจำหน่าย ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 13.00 น. ณ บริเวณลานขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่า ทั้งนี้เพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชน ในสถานการณ์ปัจจุบัน และยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกร กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ได้จำหน่าย พืช ผัก สร้างรายในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here