ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 1 พร้อมด้วย ปกครองอำเภอเวียงแก่น กิ่งกาชาดอำเภอเวียงแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล ที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้

0
657

วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 1 พร้อมด้วย ปกครองอำเภอเวียงแก่น กิ่งกาชาดอำเภอเวียงแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล สภาพที่อยู่อาศัย ฐานะความเป็นอยู่ และเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ของ นายอินทร์ หมื่นลาง บ้านเลขที่ 372 หมู่ที่ 3 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึ่ง ที่ปกครองอำเภอเวียงแก่นคัดเลือก ให้เข้าร่วมโครงการ “เหล่ากาชาดสมทบสร้างบ้านผู้ยากไร้จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของราษฎร ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยากจน และผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here