ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##บิ๊กอู๊ด ผบช.สตม.” ทำบุญใหญ่ “เททองหล่อหลวงพ่อเข้าเมือง 92 ปี ตม.ไทย ใต้ร่มพระบารมี”

0
1496

บิ๊กอู๊ด ผบช.สตม.” ทำบุญใหญ่ “เททองหล่อหลวงพ่อเข้าเมือง 92 ปี ตม.ไทย ใต้ร่มพระบารมี”

เมื่อวันพุธที่ 29 ก.ค.63 เวลา 09.19 น. : ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม/เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช องค์ปัจจุบัน วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นประธานพิธีสงฆ์ และ พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ นางสุขุมาล ชิงดวง (ภริยา/ประธานชมรมแม่บ้านสำนักตรวจคนเข้าเมือง) เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย คณะรอง ผบช.สตม., ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, แขกผู้มีเกียรติ และ ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ร่วมทำบุญในพิธีเททองหล่อ “พระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์ (หลวงพ่อเข้าเมือง) 92 ปี ตม.ไทย ใต้ร่มพระบารมี ปางมารวิชัย” ขนาดหน้าตัก 49 นิ้ว (จำลอง) เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งใหม่ โดย เวลา 09.39 น ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และในช่วงบ่ายเวลา 13.39 น. ประกอบพิธีเททองหล่อฯ ในวันศุกร์ที่ 31 ก.ค.2563 (วันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 9) ณ.สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สวนพลู) เขตสาทร กรุงเทพฯ พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดเผยว่า สำหรับพระนาม “พระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์” (หลวงพ่อเข้าเมือง) เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้โปรดเมตตาประทานนาม อันมีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งความเมตตา ทรงคุ้มครองรักษาชาวเมืองทั้งมวล” พร้อมทั้งประทานอนุญาตให้เชิญตราอักษรพระนาม ออป.ประจำพระองค์ มาประดิษฐาน ณ ผ้าทิพย์พระพุทธรูป อีกทั้งได้มีพระเมตตาลงอักขระในมวลสาร พร้อมทั้งอธิษฐานจิต เพื่อนำมาประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตามหานคราภิรักษ์ (หลวงพ่อเข้าเมือง) ในครั้งนี้อีกด้วย นอกจากนี้ สมเด็จพระราชาคณะทั้ง 9 องค์ ได้โปรดเมตตาลงอักขระในมวลสาร พร้อมทั้งอธิษฐานจิต เพื่อนำมาประกอบพิธีเททองหล่อฯ ในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน ประกอบด้วย
พระภิกษุสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย 5 รูป ประกอบด้วย
1.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
2.สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
3.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
4.สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) วัดยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ
5.สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ พระภิกษุสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย 4 รูป ประกอบด้วย
1.สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
2.สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
3.สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
4.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ อีกทั้งในการประกอบพิธีเททองหล่อได้กราบอารธนาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์และเจริญชัยมงคลคาถา เพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธีฯ ประกอบด้วย
1.พระพรหมเสนาบดี วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
2.พระธรรมสุธี วัดหัวลำโพง เขตบางรัก กรุงเทพฯ
3.พระเทพสุธี วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
4.พระราชสารเวที วัดสัมพันธวงศ์วรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
5.พระราชมงคลดิลก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
6.พระราชญาณปรีชา วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
7.พระราชมหาเจติยาภิบาล วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
8.พระพิมลภาวนาพิธาน วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
9.พระบวรรังษี วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
10.พระศรีสิทธิวิเทศ วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร เขตบางรัก กรุงเทพฯ และได้น้อมกราบอาราธนาพระคณาจารย์ ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ นั่งปรกอธิษฐานจิตจตุรทิศ จำนวน 4 รูป ประกอบด้วย
1.พระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ) วัดชินวราราม อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
2.พระครูวิมลญาณอุดม (หลวงพ่อติ๋ว ฐิตวฑฺฒโน) วัดมณีชลขัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
3.พระครูยติธรรมนุยุต (หลวงพ่อแป๊ะ ธมฺมทินโน) วัดสว่างอารมณ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
4.พระครูสิทธิสรคุณ (พระอาจารย์แก้ว ขนฺติพโล ) วัดตะโก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม/ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช องค์ปัจจุบัน วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ได้ประทานมวลสารสำคัญในการหล่อพระ แก่ พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ นางสุขุมาล ชิงดวง (ภริยา/ประธานชมรมแม่บ้านสำนักตรวจคนเข้าเมือง) รวมทั้งพระเกจิคณาจารย์ ที่ประชาชนในแต่ละจังหวัดเคารพนับถือศรัทธา จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศได้โปรดเมตตาลงอักขระเลขยันต์ลงบนแผ่นทอง เงิน นาค พร้อมทั้งอธิษฐานจิต ตลอดจนนำชนวนมวลสารจากวัดที่สำคัญทั่วทุกภาค เพื่อนำมาประกอบพิธีเททองหล่อฯ ในครั้งนี้อีกด้วย อาทิ ภาคกลาง วัดหลวงปู่ศุขปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท, วัดหลวงพ่อเงินบางคลาน,หลวงพ่ออุดม วัดพิชัยสงคราม จังหวัดอยุธยา, พระอาจารย์สุรศักดิ์ วัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม, วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี ภาคเหนือ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน, วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง, วัดพระธาตุผาเงา จังหวัดเชียงราย, พระครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล จังหวัดเชียงใหม่, หลวงพ่อไพบูลย์วัดเทพนิมิต จังหวัดเชียงราย, ภาคใต้ วัดพะโคะ หลวงปู่ทวด จังหวัดสงขลา,วัดฉลองหลวงพ่อแช่ม จังหวัดภูเก็ต, วัดท่านพุทธทาสสวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก พระราชจันทโมลี วัดบูรพาพิทยาราม จังหวัดจันทบุรี, พระครูโสภิตปัญญากร วัดประดู่พระอารามหลวง และวัดระหารใหญ่ จังหวัดระยอง ภาคตะวันตก วัดหลวงพ่ออุตตมะวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี, วัดเขาวัง พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี, หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐ จังหวัดเพชรบุรี, หลวงพ่อทองดี วัดหลวงพ่อสุรศักดิ์ จังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดพระธาตุบังพวน และวัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย, หลวงปู่ญาท่านเขียน 98 ปี สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านโพนสิม จังหวัดอุบลราชธานี, หลวงปู่เหลือง อายุ 93 ปี วัดกระดึงทอง และหลวงปู่อุทัย อายุ 95 ปี วัดตาด่าน จังหวัดบุรีรัมย์, วัดศรีสุทโธ คำชะโนด จังหวัดอุดรธานี ทางด้าน พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. กล่าวทิ้งท้ายว่าการดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชา ขนาด 49 นิ้ว, 19 นิ้ว, 9 นิ้ว, 5 นิ้ว และเหรียญบูชา มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปประดิษฐานประจำหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ ตลอดจนให้ผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชา โดยรายได้จากเช่าบูชาฯ เป็นกองทุนหลวงพ่อเข้าเมือง และเป็นสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการตำรวจโดยส่วนรวมต่อไป

Cr.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท. 55 ปี)

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here