ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมออกร้านกาชาดไชโย และนิทรรศการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

0
912

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 30 มกราคม 2565 ณ งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2565 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โดย นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมออกร้านกาชาดไชโย และนิทรรศการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เพื่อแสดงผลการปฏิบัติงาน ในห้วงเดือน ตุลาคม 2564-ปัจจุบัน และเพื่อจัดรายได้ นำไปช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ในการนี้ จัดให้มีการออกหน่วยรับบริจาคดวงตา-อวัยวะ โดยมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 12 ราย อวัยวะ 12 ราย และบริจาคร่างกายให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 ราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here