ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน ในการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย

0
430

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 21.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน ในการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 เพื่อจัดหารายได้ไว้ใช้ในกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ทั้งด้านสาธารณสุข ผู้ตกทุกข์ ได้ยาก หรือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนทวิบริบาลศาสตร์เชียงราย ทำหน้าที่หมุนวงล้อ ทำการออกสลากกาชาดการกุศลในครั้งนี้
ผู้ที่ถูกรางวัลใด ๆ สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน และสลากกาชาดที่ถูกรางวัลมาติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ภายใน 45 วัน (ในวันและเวลาราชการ) หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางรางวัล หากมีข้อสงสัยหรือตรวจรางวัลสลากกาชาดฯ สามารถสอบถามได้ ที่ สำนักงานเหล่ากาขาดจังหวัดเชียงราย ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย โทร. 053-716196 , 053-744239 หรือในเพจเฟสบุ๊ค สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here