ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ผวจ.อุบลราชธานี ตรวจความพร้อมกำลังพล เจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และซ้อมแผนเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563

0
444

ผวจ.อุบลราชธานี ตรวจความพร้อมกำลังพล เจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และซ้อมแผนเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563

ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจความพร้อม กำลังพล/เจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัย ครั้งใหญ่จากอิทธิพลของพายุ”โพดุล” และ “คาจิกิ” เมื่อปี 2562 สร้างความสูญเสีย ต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และทางราชการเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้ง 25 อำเภอ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน 42,383 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 10 ราย บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 16,245 หลังคาเรือน พื้นที่การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง และกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกระดับการจัดการสาธารณภัย เป็นภัยระดับ 3 สำหรับการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานคณะกรรมการ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมในการตรวจความพร้อมประกอบด้วยคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 25 หน่วย กำลังพลเจ้าหน้าที่ จำนวน 250 คน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์มากกว่า 100 รายการ และหลังจากพิธีตรวจความพร้อมแล้ว ได้กำหนดจัดการฝึกการแจ้ง เตือนภัยการอพยพประชนชน และการตรวจสอบความเสียหายหลังน้ำลด จากสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ให้ทั้ง 25 อำเภอ ร่วมประชุมซ้อมแผนในครั้งนี้ด้วย

Cr.ส.ปชส.อุบลราชธานี ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here