ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 7 และสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอเทิง

0
691

วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 7 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอเทิง โดยมีผู้มาลงทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 138 ราย บริจาคโลหิตได้ 119 ราย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 46,450 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 17 ราย อวัยวะ 2 ราย และบริจาคร่างกาย ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here