ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เข้าตรวจสอบโรงงานใหญ่ในพื้นที่ อ.น้ำยืน ปล่อยของเสียกระทบชุมชน หลังจังหวัดฯได้รับร้องเรียนจากราษฎรในพื้นที่

0
830

อุบลฯ จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เข้าตรวจสอบโรงงานใหญ่ในพื้นที่ อ.น้ำยืน ปล่อยของเสียกระทบชุมชน หลังจังหวัดฯได้รับร้องเรียนจากราษฎรในพื้นที่

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสรรเสริญ ไชยโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทีมชุดเคลื่อนที่เร็ว ของศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี.
ภายใต้การอำนวยการของนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีทุกท่าน และนายสุริยา
บุตรจินดา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน กรณี ราษฎรร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานบริษัทแป้งมันเอี่ยมอีสาน จำกัด ปล่อยน้ำเสีย ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากโรงงานปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำ ทำให้น้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นเป็นอย่างมาก จึงมีความประสงค์ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ราษฎรต่อไป ในการนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอน้ำยืน เทศบาลตำบลน้ำยืน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามประเด็นข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้วและเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อไปตรวจวัดค่าคุณภาพของน้ำ ต่อไป นอกจากนั้น ยังได้ลงพื้นที่ไปตรวจบ่อบำบัดน้ำเสียที่อยู่ด้านหลังโรงงานแป้งมัน และระบบ การบริหารจัดการ บำบัดน้ำเสียของโรงงาน รวมทั้งตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่เกษตรกร ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกบริเวณรอบพื้นที่ของโรงงาน เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป ผู้จัดการ โรงงานบริษัทแป้งมันเอี่ยมอีสาน จำกัด ได้ชี้แจงกับคณะฯ ว่า โรงงานได้บำบัดน้ำเสียโรงงานตามกระบวนการทุกขั้นตอน โดยได้แจกจ่ายให้กับชาวบ้านใสพื้นที่เพื่อนำไปใช้รดต้นไม้ และหญ้าเนเปีย เป็นต้น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here