ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีมอบแบบผ้าลายพระราชทาน “ “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มทอผ้าในจังหวัดอุบลราชธานี

0
196

จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีมอบแบบผ้าลายพระราชทาน “ “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มทอผ้าในจังหวัดอุบลราชธานี


เมื่อวันที่ 3 มี.ค.65 ที่ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ 12 หน่วยงาน นายอำเภอ25 อำเภอและกลุ่มทอผ้า 26 กลุ่ม ได้นำลายพระราชทานเพื่อไปเป็นต้นแบบพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น ให้เกิดร่วมสมัยสมารถก้าวสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารัตนราชกัญญา ตั้งพระทัยมั่นในการทรงสืบสาน พระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการฟื้นฟูภูมิปัญญาผ้าไทยได้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here