ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

0
243

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 5 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยมีผู้มาลงทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 116 ราย บริจาคโลหิตได้ 85 ราย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 34,550 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 6 ราย บริจาคอวัยวะ 6 ราย และบริจาคร่างกาย ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 ราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here