ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สนพ.หนองคาย จัดฝึกทำน้ำพริกแปรรูป หวังช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริกในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

0
644

สนพ.หนองคาย จัดฝึกทำน้ำพริกแปรรูป หวังช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพริกในพื้นที่จังหวัดหนองคาย


วันที่ 4 ส.ค. 2563 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยว ภาคการเกษตร ยังกระทบไปถึงภาคธุรกิจและแรงงานที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย จึงได้จัดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรการทำน้ำพริกแปรรูป จำนวน 45 คน ให้กับกลุ่มเป้าหมายแรงงานทั่วไป และเกษตรกรโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ที่มีอาชีพปลูกพริกเพื่อจำหน่ายเป็นแหล่งใหญ่ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกษตรกรจำนวนหลายรายต้องประสบปัญหา ในการจำหน่ายผลผลิตได้น้อยและถูกลงกว่าทุกปี จึงหันมาแปรรูปจากพริกเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ตลอดจนเป็นการถนอมอาหารและสามารถผลิตออกสู่ตลาดเพื่อการจำหน่าย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง โดยรุ่นที่ 1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 –6 สิงหาคม และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาวัดเทพมงคล ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here