ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 4 กิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมครอบครัว นายเทวัญ วงค์สุภา

0
357

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 นางบุษบา บุญญลักษม์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 4 ปกครองอำเภอ กิ่งกาชาดอำเภอแม่จัน และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมครอบครัว นายเทวัญ วงค์สุภา ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ทำให้บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 4 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ในการนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่ม ข้าวสาร และเงินสด จำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here