ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อ.สว่างวีระวงศ์ เชิญชวนร่วมงาน “สืบสานประเพณี สดุดีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์” ประจำปี 2565 วันที่ 5 – 9 เมษายน 2565 นี้ ที่อนุสาวรีย์สองสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

0
990

อ.สว่างวีระวงศ์ เชิญชวนร่วมงาน “สืบสานประเพณี สดุดีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์” ประจำปี 2565 วันที่ 5 – 9 เมษายน 2565 นี้ ที่อนุสาวรีย์สองสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

นายธนัท ชายทวีป นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะสงฆ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอสว่างวีระวงศ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พ่อค้า และประชาชนชาวอำเภอสว่างวีระวงศ์ กำหนด จัดงาน “สืบสานประเพณีสดุดีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์” และสมโภชอนุสาวรีย์สองสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ประจำปี 2565 ในระหว่างที่ 5 – 9 เมษายน 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานประเพณีสงกรานต์และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ที่ บริเวณอนุสาวรีย์สองสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสมโภชอนุสาวรีย์สองสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ การจัดเวทีเสวนา ทิศทางการพัฒนาอำเภอสว่างวีระวงศ์ การแข่งขันตกแต่งขันโตกจากพืชผัก – ผลไม้ อินทรีย์ พิธีวางขันหมากเบ็ง ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ การมอบใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลคนดีศรีสว่างวีระวงศ์ และปิดท้ายด้วยการรำถวายสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ โดยนางรำกว่า 100 คน ใน 4 ตำบลของอำเภอสว่างวีระวงศ์ มาร่วมรำถวายภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังมีการร่วมถวายผ้าป่าสมทบทุนก่อสร้าง และพัฒนา อนุสาวรีย์สองสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กิจกรรมเสี่ยงเซียมซีการกุศล การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าเกษตรจาก 4 ตำบล จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอสว่างวีระวงศ์ และชาวอำเภอใกล้เคียง เข้าร่วมงาน ” สืบสานประเพณีสดุดีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ” และสมโภชอนุสาวรีย์สองสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ประจำปี 2565 ในระหว่างที่ 5 – 9 เมษายน 2565 ที่อนุสาวรีย์สองสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และสืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here