ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ มอบรถสามล้อโยก พร้อมชุดบรรเทาทุกข์ ตามโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่ นายอ่อนจันทร์ ชาระชาติ ผู้พิการแขนขาอ่อนแรง

0
320

อุบลฯ มอบรถสามล้อโยก พร้อมชุดบรรเทาทุกข์ ตามโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่ นายอ่อนจันทร์ ชาระชาติ ผู้พิการแขนขาอ่อนแรง


วันที่ 5 พ.ค.65 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอวารินชำราบ พัฒนาสั่งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่มอบรถสามล้อโยก พร้อมชุดบรรเทาทุกข์ ตามโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ นายอ่อนจันทร์ ชาระชาติ บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 6 บ้านแต้ ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้พิการแขนขาอ่อนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยสามารถใช้รถสามล้อโยก เป็นยานพาหนะในชีวิตประจำวัน และใช้ในเพื่อเดินทางไปร่วมกิจกรรมในชุมชนได้
ในโอกาสนี้ พัฒนาสั่งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบเงินสงเคราะห์คนพิการจำนวน 2,000 บาท ทั้งนี้ นายอ่อนจันทร์ ชาระชาติ อาศัยอยู่กับหลานชาย 1 คน ตอนกลางวันอยู่คนเดียวลำพังที่บ้าน เนื่องจากหลานชายต้องออกไปทำงานรับจ้างทั่วไป สภาพความเป็นอยู่ทั่วไป ค่อนข้างลำบากมาก เมื่อฝนตกน้ำฝนจะไหลลงมาที่นอน จนไม่สามารถนอนได้
เบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอ หน่วยงานท้อวถิ่น ได้เตรียมจัดหางบประมาณ เพื่อดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัย แก่ นายอ่อนจันทร์ ชาระชาติ ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here