ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อาชีวะอุบลฯ ปลื้มปีติรังสรรค์ต้นแบบ 5 บุปผาราชินี ดอกไม้ป่าพระพันปีหลวง พระราชทานนาม สืบสานพระราชเสาวนีย์ ขยายผลฝึกสอนเครือข่าย 6 หน่วยงานหลัก สู่ 25 อำเภอในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

0
174

อาชีวะอุบลฯ ปลื้มปีติรังสรรค์ต้นแบบ 5 บุปผาราชินี ดอกไม้ป่าพระพันปีหลวง พระราชทานนาม สืบสานพระราชเสาวนีย์ ขยายผลฝึกสอนเครือข่าย 6 หน่วยงานหลัก สู่ 25 อำเภอในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรม ประดิษฐ์ดอกไม้ป่าพระราชทาน 5 ชนิด ดำเนินงานโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดอุบลราชธานี ให้ดำเนินการออกแบบและประดิษฐ์ดอกไม้ป่าที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานนาม ให้กับอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ 1. ดุสิตา ชื่อท้องถิ่น หญ้าข้าวก่ำน้อย 2. ทิพย์เกสร ชื่อท้องถิ่น หญ้าฝอยเล็ก 3. สรัสจันทร ชื่อท้องถิ่น หญ้าหนวดเสือ 4. สร้อยสุวรรณา ชื่อท้องถิ่น หญ้าสีทอง และ 5. มณีเทวา ชื่อท้องถิ่น กระดุมเงิน สำหรับกิจกรรมการฝึกอบรมในวันนี้ มีตัวแทนหน่วยงานเครือข่ายต้นแบบ จำนวน 6 หน่วยงาน รวม 30 คน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กศน.อุบลราชธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯอุบลราชธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้ารับการฝึกอบรมทักษะความรู้ให้มีความชำนาญ จากวิทยากรที่ให้ความรู้ ได้แก่ คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยแผนกวิชาคหกรรม ประกอบด้วย นางสุวรรณี ชัยศรี หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม นางพรวิไล สุวรรณโชติ นางสาวพรรณรมณ สีพาฮาด ครูแผนกวิชาคหกรรม พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน นักศึกษาในแผนกวิชา ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัสดุในการจัดทำหลัก คือ รังไหม ผ้าพื้นถิ่น ไหมพรม และดินไทย

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมนำทักษะความรู้ไปขยายผลต่อในการฝึกอบรมให้กับเยาวชนและประชาชนในแต่ละอำเภอของพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป ซึ่งมีกำหนดการจัดอบรมเพื่อขยายผลในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นตัวแทนของแต่ละอำเภอ จะได้นำความรู้ไปฝึกอบรมให้กับประชาชนในชุมชนของตนเอง ให้สามารถประดิษฐ์ดอกไม้ป่าพระราชทาน 5 ชนิด สำหรับตกแต่งบริเวณงาน ในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ของจังหวัดอุบลราชธานี มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here