ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อบจ.อุบลราชธานี มอบเงินอุดหนุน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเสริมสร้างศักยภาพเด็ก เยาวชน รู้ทันสื่อออนไลน์ ในจังหวัด กว่า 9 ล้านบาท

0
314

อบจ.อุบลราชธานี มอบเงินอุดหนุน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเสริมสร้างศักยภาพเด็ก เยาวชน รู้ทันสื่อออนไลน์ ในจังหวัด กว่า 9 ล้านบาท

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ความร่วมมือโครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาการระบาดของยาเสพติด และโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน รู้ทันภัยสื่อออนไลน์ระหว่าง นายกานต์ กัลป์ตินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเจตน์ เต็งมงคลปลัดจังหวัดอุบลราชธานี พลตำรวจตรีสถาพร เอมโอษฐ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และพันตำรวจเอกยุทธนา พฤกษารุ่งเรือง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร วารินชำราบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3
โดยนายกานต์ กัลป์ตินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนในการดำเนินงาน จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
1.โครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1,000,000.- (หนึ่งล้านบาท) โดยสนับสนุนให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี
2.โครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาการระบาดของยาเสพติด 7,000,000.- (เจ็ดล้านบาท) โดยสนับสนุนให้ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
3.โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน รู้ทันภัยสื่อออนไลน์ โดยสนับสนุนให้สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1,000,000.- (หนึ่งล้านบาท)
เพื่อนำไปใช้ในเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวสังคม และความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here