ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อำเภอน้ำยืน จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน ประจำปี 2565 อย่างยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ 11 – 16 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

0
451

อำเภอน้ำยืน จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน ประจำปี 2565 อย่างยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ 11 – 16 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ” เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน ประจำปี 2565 ” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 – 16 มิถุนายน 2565 การจัดงานในครั้งนี้ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการของทางราชการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
อำเภอน้ำยืน ได้จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน ประจำปี 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้อำเภอน้ำยืน และจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและภาคประชาชน ตลอดทั้งได้กำหนดให้เป็นเทศกาลประจำปีของอำเภอน้ำยืน และจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะอำเภอน้ำยืนมีศักยภาพการท่องเที่ยว เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเที่ยวชมได้ทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อน หน้าฝน หน้าหนาว และเป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษ คือเป็นอำเภอเดียวของจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านสามประเทศ อำเภอน้ำยืนมีอาณาเขตติดต่อทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชาประชาธิปไตย
สำหรับการจัดงาน ครั้งนี้ มีกิจกรรมมากมายอาทิ การออกร้านจำหน่ายผลไม้ชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่โดยตรงการออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) ผลิตภัณฑ์จากโคกหนองนา โมเดล การประกวดผลไม้ 15 ชนิด และประกวดผลผลิตทางการเกษตร 5 ชนิด การประกวดขบวนแห่ผลไม้, การประกวดธิดาผลไม้, การประกวดหุ่นผลไม้ทำจากไม้ไผ่,การแข่งขันส้มตำลีลา, การแข่งขันปลอกทุเรียน, การแข่งขันกินเงาะ, การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน, การแข่งขันกีฬาของนักเรียน, การแข่งเปตองของชมรมเปตองอำเภอน้ำยืนการแสดงของศิลปินพื้นบ้าน กิจกรรมจักรยานแรลลี่ชมสวนกินผลไม้ภูดินแดง และกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อการกุศล “แล่นน้อยๆ ช่อยพี่น้องน้ำยืน”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here