ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานแถลงข่าวมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

0
313

เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานแถลงข่าวมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ร่วมกับ นายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี นายประยงค์ พลขำ เกษตรจังหวัดยโสธร นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีษะเกษ และ นางจันจิรา สายรอด เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ณ อาคารเกษตรตุ้มโฮม 2557สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ ตามวิสัยทัศน์ “อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล” ในฐานะที่พื้นที่โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญที่สุดแหล่งหนึ่งของประเทศ ที่ยังคงสืบสานวิถีชีวิตและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเกษตรกรรมแบบพื้นเมืองอันงดงาม ซึ่งปัจจุบันสินค้าข้าวหอมมะลิได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างมากนั้น ทางกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ยังได้ให้ความสำคัญในการผลิตและแปรรูปพืชผลทางการเกษตรชนิดอื่นๆอีกด้วยได้แก่ แตงโม ข้าวโพด เมล่อน หอมแดง กระเทียม ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการบริหารห่วงโซ่อุปทาน การกระจายสินค้า และสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค
นอกจากนี้ยังมีสินค้า OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้ามาร่วมแสดงและจำหน่ายในงานนี้กว่า 100 บูธ ซึ่งจะเป็นแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ที่มีพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มากถึง 1 ล้านไร่ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าของกลุ่มจังหวัดฯ รวมทั้งการเชื่อมโยงตลาด สร้างรายได้และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ร่วมถึงกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป จะเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ไปจนถึงวันที่ 4 กรกฏาคม 2565 ณ.ศุนย์การค้าอุบลสแควร์ บิ๊กซีอุบล วันที่ 30 มิถุนายน พบกับ ศิลปีนหมอลำชื่อดัง เจ้าของฉายาลมพัดตึ้ง สาวแย้เจติยา
วันที่ 1 กรถฎาศม พบกับ หมอลำหน้าหล่อ จักรพันธ์ ลำเพลิน
วันที่ 2 กรกฎาคม พบกับ แซมป์หมอลำซิ่ง สาวดำ เสียงดี โบว์ดำ ลำซิ่ง
วันที่ 3 กรกฎาคม พบกับ มาร์ค จิรพันธ์ ราศรี หนุ่มหมอลำคนดัง
วันที่ 4 กรกฎาคม พบกับ หมอลำ แอ๊ดดี้ ธันเดอร์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here