ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้านต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้ติดตาม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ประจำปีงบประมาณ 2565

0
412

อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้านต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้ติดตาม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันนี้ (27 มิถุนายน 2565) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มอบหมายภารกิจให้ นางสาวเพ็ญใจ ชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้ติดตาม ประกอบด้วย นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 นางสาวสุกัลยา ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 14 นางอกนิษฐ์ ทองจิตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 นางจรัญญาภรณ์ พจน์ธีระมนตรี ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และดร.ธนงศักดิ์ สินทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ในสาขาวิชาการโรงแรม ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ได้รับฟังการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และความเป็นเลิศของศูนย์ทำให้ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ในสาขาวิชาการโรงแรม จากนั้นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสปา การจัดกิจกรรมฝึกทักษะการนวดเท้า ทักษะด้านการผสมเครื่องดื่ม ทักษะการให้บริการบนโต๊ะอาหาร และเยี่ยมชมโรงแรมอาชีวะ ( R CHEE WA HOTEL ) @ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยห้องพักที่สะอาดได้คุณภาพ จำนวน 24 ห้อง อันเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ที่ได้มาตรฐานอีกแห่งหนึ่งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here