ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี แถลงข่าว เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20”ระหว่างวันที่ 26 ก.ค-6ส.ค 65

0
1034

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี แถลงข่าว เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20”ระหว่างวันที่ 26 ก.ค-6ส.ค 65

ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์  ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสมชาติ  พงคพนาไกร
ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิน ประจัญบาน  เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ร่วมแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20” แข่งขันในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในช่วงเย็นของวันที่ 28 กรกฎาคม 2565  ณ UBRU Happiness Stadium ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ซึ่งกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน  เป็นการแข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาคอาเซียนของนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิก  จำนวน 11 ชาติ  ประกอบด้วย  ประเทศบูรไน  กัมพูชา  อินโดนีเซีย  ลาว  มาเลเซีย  เมียนมาร์  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  ไทย  ติมอร์-เลสเต  และเวียดนาม จัดขึ้นทุก ๆ  2 ปี  ซึ่งครั้งที่ 20 จัดขึ้น ณ จังหวัดอุบลราชธานี
กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา 23 ชนิด ในสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสนามสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี  รวมทั้งจังหวัดศรีสะเกษ  โดยได้มีการก่อสร้างสนามกีฬาในมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อจัดการแข่งขันและใช้สำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาเพิ่มเติมขึ้นจากการเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46  อาทิ บริเวณพื้นที่หมู่บ้านเก้าหลังของมหาวิทยาลัย ฯ ที่มีการก่อสร้างอาคารกีฬาในร่ม (Indoor Stadium)  อาคารปฏิบัติการทางพลศึกษา  ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาฟุตซอล  แบดมินตัน  และวอลเลย์บอลชายหาด  ส่วนที่ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย  ตำบลก่อเอ้  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  มีการก่อสร้างสนามแข่งขันกีฬาปีนหน้าผาแห่งใหม่ของประเทศ  นอกจากนี้ยังมีการเตรียมการในด้านต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการแข่งขันและต้อนรับนักกีฬาที่จะเดินทางมาร่วมการแข่งขัน  ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขของ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here