ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ประชาชน ต.สำโรงเหนือ สับสน! คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดกรณีนำรถยนต์ส่วนกลางไปขนต้นไม้ที่ จ.อุทัยธานี เพื่อนำมาปลูกที่บ้านตนเองที่ จ.สมุทรปราการ ขณะเดียวกันก็ยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ!

0
345

ประชาชนต.สำโรงเหนือสับสน! คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดกรณีนำรถยนต์ส่วนกลางไปขนต้นไม้ที่จ.อุทัยธานีเพื่อนำมาปลูกที่บ้านตนเองที่ จ.สมุทรปราการ ขณะเดียวกันก็ยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้แถลงผลงานผ่านทาง Facebook เมื่อ วันที่ 31 พ.ค 2565 เกี่ยวกับการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5 ว่าด้วยเรื่องการชี้มูลความผิดทางอาญาและวินัยอย่างร้ายแรง กรณีได้รับการร้องเรียนว่า ผู้บริหารเทศบาลตำบลสำโรงเหนือท่านหนึ่งกับพวก นำรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลสำโรงเหนือไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบ กล่าวคือ ได้ให้ลูกจ้างของเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ นำรถยนต์ส่วนกลางไปขนต้นไม้ที่
จ.อุทัยธานี เพื่อนำมาปลูกที่บ้านพักของตนเองที่ตั้งอยู่ใน จ.สมุทรปราการ
ซึ่งกิจการดังกล่าว ไม่ใช่กิจการอันเป็นส่วนรวมของเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ หรือประโยชน์ของทางราชการ แต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของตนเอง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติเห็นว่า การกระทำดังกล่าวของผู้บริหารเทศบาลตำบลสำโรงเหนือท่านนี้ มีมูลความผิดทางอาญาและวินัยอย่างร้ายแรง ปัจจุบันส่งเรื่องให้ อัยการสูงสุด เพื่อดำเนินฟ้องอาญาต่อศาล ซึ่งมีขอบเขตอำนาจรับผิดชอบ สำหรับการดำเนินการวินัย ได้ส่งเรื่องให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถอดถอนต่อไป ขณะเดียวกัน วารสารของเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน้า 9 ได้ตีพิมพ์ ผู้บริหารเทศบาลตำบลสำโรงเหนือท่านนี้ว่า ได้รับมอบเกียรติบัตรประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ จาก ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยเช่นกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้วยเหตุย้อนแย้งในการดำเนินงานของ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีทั้งมติลงโทษ และมอบเกียรติบัตร สองอย่างในเวลาเดียวกันจึงสร้างความสับสนแก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ได้มีการสอบถามเพื่อขอคำตอบ และคำอธิบายจาก ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้ด้วย.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here