ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สภท.ประชุมสัญจร ครั้งที่ 2/2562 เตรียมความพร้อมจัดประชุมใหญ่สามัญ’63 เชิญ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รองนายก/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติมาเป็นประธาน

0
567

สภท.ประชุมสัญจร ครั้งที่ 2/2562 เตรียมความพร้อมจัดประชุมใหญ่สามัญ’63 เชิญ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รองนายก/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติมาเป็นประธาน

นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.55 ปี) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสัญจรประจำเดือน ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง “เตรียมความพร้อมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (รับรองงบดุลประจำปี 2562)” ณ ห้องอาหารจีน ชั้น 2 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย

 1. นายซ้อน  คงไสยภาคิน อุปนายกฝ่ายบริหาร
 2. นายเสมอ  บุญญาวัลย์  อุปนายกฝ่ายสวัสดิการ
 3. นายบุญเลิศ พุทธเจริญ  อุปนายกภาคเหนือ
 4. นายสิริชัย วัชรีนันท์  อุปนายกภาคตะวันออก  
 5. นายนำชัยชนะ  ดีวิ  อุปนายกภาคกลาง
 6. น.ส.วันทนา  วิริยะกุล  อุปนายกภาคใต้
 7. นายพลณนคร  ธนพชรกนกภณ  อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
 8. นายภากร  ยังแจ่ม  เลขาธิการ
 9. นางสาวสุพัตรา  สมถวนิช รองเลขาธิการ/ประธานฝ่ายจัดหารายได้
 10. นางบังอร ศกุนะสิงห์ นายทะเบียน
 11. นายกวีพงษ์ ประเทืองสุขสาคร  เหรัญญิก
 12. นายธวัชชัย เฟื่องอนันต์ บรรณารักษ์
 13. นายฐากูร คงมิ่ง ประธานฝ่ายจรรยาบรรณ

คณะที่ปรึกษาสมาคมฯ ประกอบด้วย

 1. ผศ.ดำรง พรสุภัทร
 2. นางสุรีย์กร พรสุภัทร
 3. นางอุมาลี ชุ่มเชื้อ
 4. นางณภัทร คงเพ็ง
 5. นายจรุงพันธ์ ก่อเกียรติตระกูล
 6. นายจิระพัฒน์ รุจิโชคบวรกุล โดยการประชุม นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมฯ ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ พร้อมแจ้งกิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมา
  นายภากร ยังแจ่ม เลขาธิการสมาคมฯ อ่านรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 พร้อมขอรับรองรายงานการประชุม โดยที่ประชุมมีมติรับรอง
  นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมฯ ประธานในที่ประชุม กล่าวต่อว่าเรื่องเตรียมความพร้อมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และรับรองงบดุลประจำปี 2562 ในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) และการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน จึงทำให้การกำหนดวันประชุมใหญ่เลื่อนออกมา โดยสรุปสมาคมฯ กำหนดจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 นี้ ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
  โดยในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 กำหนดจัดประชุมสัญจรประจำเดือน ครั้งที่ 3/2562 เพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (รับรองงบดุลประจำปี 2562) และแบ่งหน้าที่การทำงานอีกครั้ง
  ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ช่วงเช้า เวลา 07.00-12.00 น.เปิดรับลงทะเบียนสมาชิกและแขกผู้มีเกียรติ
  เวลา 08.30 น. พร้อมกันที่ห้องประชุม โดยนายกสมาคมฯ กล่าวรายงาน
  เวลา 08.40 น. นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย กล่าวเปิดงานแสดงความยินดี พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการนำเสนอข่าวเยาวชนที่ต้องคดี”
  เวลา 09.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
  ประธานในพิธี มอบรางวัลและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางสินค้าไทย ก้าวไกลในตลาดโลก”
 •  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “ข้าราชการดีเด่น”
 •  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “องค์กรดีเด่น”
 •  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “ที่ปรึกษาสมาคมฯ ดีเด่น”
  เวลา 10.00 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทสื่อกับเกษตรท่องเที่ยว 4.0 ในยุคโควิด”
  เวลา 10.20 น. นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการองค์กร
  บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ก้าวต่อไปของสื่อมวลชนในภาวะ New Normal”
  เวลา 10.40 น. คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์
  ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทผู้ให้บริการโทรคมนาคมในช่วง COVID-19”
  เวลา 11.00 น. เสวนาโต๊ะกลม ในหัวข้อเรื่อง “ท่องเที่ยวเพื่อชาติ รัฐ ราษฎร์ รวมใจ” โดย
 1. นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 2. นาย รักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 3. นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน
 4. นางสาวสุพัตรา  สมถวนิช (รองเลขาธิการสมาคมฯ) พิธีกรดำเนินรายการ
  เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  เวลา 14.00 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (รับรองงบดุลประจำปี 2562)
 5. แถลงกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา
 6. มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิก
 7. จับสลากของขวัญครบรอบ 55 ปี
  เวลา 18.00 น. พร้อมกันที่ห้อง แกรนด์ พาโนรามา ชั้น 14 งานเลี้ยง “สังสรรค์เพื่อนพ้องน้องพี่ ชาว สภท.”
  โดย พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานต้อนรับ สมาชิก สภท. และแขกผู้มีเกียรติ ผู้มาร่วมงาน พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ รางวัล “สื่อสร้างสรรค์สู่สังคม”
  ต่อจากนั้น นายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขึ้นกล่าวแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 55 ปี สมาคมฯ
 8. พบศิลปินนักร้อง นักแสดง ที่มาสร้างความบันเทิง
 9. นางสาวสุพัตรา  สมถวนิช (รองเลขาธิการสมาคมฯ) พิธีกรดำเนินรายการ
  เวลา 22.00 น. ปิดงานเดินทางโดยสวัสดิภาพ
 10. สุดท้าย นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมฯ ประธานในที่ประชุม กล่าวต่ออีกว่า หลังจากนี้สมาคมฯ จะต้องเตรียมประสานงานในภาคส่วนต่างๆ และเตรียมจัดงานให้ดีและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

Cr.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here