www.ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์.com##อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้านและลงพื้นที่สอนอาชีพระยะสั้น โครงการ “ส่งเสริมการฝึกอบรม พัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนและประชาขนทั่วไป” สร้างความพร้อมสู่โลกของการทำงานในยุค Thailand 4.0

0
278

อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้านและลงพื้นที่สอนอาชีพระยะสั้น โครงการ “ส่งเสริมการฝึกอบรม พัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนและประชาขนทั่วไป” สร้างความพร้อมสู่โลกของการทำงานในยุค Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดยนางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญใจ ชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในโครงการ “ส่งเสริมการฝึกอบรม พัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนและประชาขนทั่วไป” โดยมี นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 621 คน จากหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอน จำนวน 20 หลักสูตร ในประเภทวิชาคหกรรม พาณิชยกรรม ศิลปกรรม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาทิ อาหารไทยสี่ภาค อาหารว่างยอดนิยม ขนมอบยอดนิยม การบัญชีเบื้องต้น การสร้างกราฟิกวีดิทัศน์ งานประดิษฐ์ตามสมัย งานประดิษฐ์ของชำร่วย และ ธุรกิจกาแฟ เป็นต้น ใช้เวลาอบรมในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม –กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยการลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีครูผู้มีความรู้ความชำนาญในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในแต่ละหลักสูตร นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ยังลงพื้นที่สอนหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการห้องเรียนอาชีพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อาทิ โรงเรียนปทุมพิทยาคม โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคี โรงเรียนบ้านกุดเป่ง และโรงเรียนวารินชำราบ เป็นต้น ทั้งนี้หลักสูตรที่เปิดสอน เช่น ศิลปะตกแต่งเสื้อผ้าด้วยมือ ขนมไทย อาหารไทย ยอดนิยม นวดแผนไทย การขายออนไลน์ งานประดิษฐ์เครื่องแขวนเล็ก ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่องานสปาไทย เป็นต้น นับเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือและความเชี่ยวชาญให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาขนทั่วไปให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการทำงานและการเป็นผู้ประกอบการ ด้วยการเสริมทักษะใหม่และพัฒนาทักษะที่มีอยู่ หรือ Up-skill / Re-skill / New-skill สู่โลกของการทำงานในอนาคต ให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการในยุคประเทศไทย 4.0 อีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here