ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย มอบเกียรติคุณบัตร ให้กับโรงเรียนสถานศึกษา “โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม “รับ 2 รางวัลซ้อน

0
723

กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
มอบเกียรติคุณบัตร ให้กับโรงเรียนสถานศึกษา “โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม “รับ 2 รางวัลซ้อน

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563…ณ
ห้องประชุมไดมอนด์ฮอล์ล ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตร ให้แก่ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, และผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ., โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ., โรงเรียนสังกัดเอกชน, โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น, โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและรับรางวัล ร่วม 1,000 คน
โดยนายปรีชา จิตรสิงห์
นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
เป็นผู้กล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ 1.เพื่อรับทราบแนวโน้มและทิศทางการศึกษาของไทย 2. เพื่อรับทราบ และทำความเข้าใจถอดรหัสการจัดการศึกษาไทยหลังสู้ภัย covid-19, 3.เพื่อให้การประสานงานระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนต่างๆ และสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ, ซึ่งในโอกาสนี้ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมได้รับรางวัล 2 รางวัล ได้แก่ ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
/กรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับประกาศเกียรติคุณบัตร
“เป็นกรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น
ประจำปีพุทธศักราช 2562″ และ นางสาวอาภาภัทร หินซุย กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
รับประกาศเกียรติคุณบัตร “เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นประจําปีพุทธศักราช 2562” ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติให้กับ ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 2 รางวัลและรางวัลอื่นๆอีกมากมายในโอกาสนี้
โดยกำหนดการมีการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง
“ถอดรหัสการจัดการศึกษาไทย
หลังสู้ภัยโควิด-19″ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม ถึง
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ
ห้องประชุมไดมอนด์ฮอล์ล ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

Cr.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here