ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##เทศบาลตระการพืชผล จ.อุบลฯร่วมกับ ททท.เดินหน้า จัดกิจกรรม แข่งเรือออกพรรษา ประจำปี 2565 พบกับการแข่งเรือ 9 ฝีพาย ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากทั่วประเทศคับคั่ง

0
645

เทศบาลตระการพืชผล จ.อุบลฯเดินหน้า จัดกิจกรรม แข่งเรือออกพรรษา ประจำปี 2565 พบกับการแข่งเรือ 9 ฝีพาย ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากทั่วประเทศคับคั่ง

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ที่ห้องประชุมเทศบาลตระการพืชผล นายธงชัย แสนทวีสุข ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีเทศบาลตระการพืชผล แถลงข่าวกิจกรรม แข่งเรือออกพรรษา ตระการพืชผล ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 23 – 24 ตุลาคม 2565 ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองขุหลุ (ด้านทิศตะวันออก) โดยไฮไลท์สำคัญเป็นกิจกรรมการแข่งเรือ 9 ฝีพาย ถือเป็นรายการการแข่งเรือ 9 ฝีพาย ที่มีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันมากที่สุด โดยกิจกรรม การแข่งเรือ 9 ฝีพาย ของ อำเภอตระการพืชผล มีการจัดกิจกรรม มาอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 50 ปี แล้ว

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีเทศบาลตระการพืชผล กล่าวว่า กิจกรรม แข่งเรือออกพรรษา ตระการพืชผล ประจำปี 2565 นี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ งานประเพณี การแข่งเรือ 9 ฝีพาย ถือเป็นกิจกรรมแข่งเรือ 9 ฝีพาย ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีผู้เข้าร่วม แข่งขันจากทั่วประเทศ และถือเป็นรายการการแข่งเรือ 9 ฝีพาย ที่มีจำนวนสมัครมากที่สุด โดยกิจกรรม การแข่งเรือ 9 ฝีพายของอำเภอตระการพืชผล มีการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 50 ปี และกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็น การ
ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ สามารถต่อยอดในการทำเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ
นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันเรือยาวประเพณีโบราณจากตัวแทนชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่ และการออกบูธแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมการตักบาตร การปล่อยปลาจำนวน 2 ล้านตัว การแสดงพื้นบ้านจากตัวแทนชุมชน และการแสดงดนตรีจาก หมอลำพื้นบ้านและศิลปีนที่มีชื่อเสียง โดยงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอตระการพืชผล เทศบาลตำบลตระการพืชผล รวมทั้งหน่วยงานใน
ภาครัฐและเอกชน ชาวบ้านชุมชนในเขตอำเภอตระการพืชผล และได้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็น
ผู้สนับสนุนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าเป็นความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
สร้างการกระจายรายได้และกระตุ้นการจับจ่ายในพื้นที่ด้วยการ เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าพื้นถิ่น โดย
คาดการณ์จะมีผู้เข้าร่วมงานและ ได้รับทราบกิจกรรมผ่านทางสื่อต่าง ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคนและสร้างรายได้ใน
กิจกรรมครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท
นายธงชัย แสนทวีสุข ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานอุบลราชธานี กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถือเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยที่มีนโยบายในการสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยมีนโยบายการการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องชาวไทย ที่มีกิจกรรมที่มีประวัติความเป็นมาและได้รับความสนใจจากพี่น้อง การแข่งเรือถือเป็นกิจกรรมของคนไทย ที่มีการจัดกิจกรรมทั่วประเทศทุกภาค แต่ กิจกรรมแข่งเรือฝีพาย 9 คนที่ใหญ่ที่สุด อยู่ที่ตระการพืชผล ดังนั้นถือว่า กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่อยากให้ทุกอำเภอสร้างกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว จัดเส้นทางการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและพื้นถิ่นตามเทศกาลต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นจำนวนมาก และถือว่าเป็นการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคให้มากขึ้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here